Security & Privacy

Wapen u tegen digitale dreigingen, nu en in de toekomst

Het is niet zozeer de vraag of digitale dreigingen zoals cybercriminelen uw organisatie bedreigen, maar meer de vraag wanneer ze toe- slaan en wat de impact daarvan zal zijn. Technogratie helpt u inzicht te krijgen in uw digitale kwetsbaarheden en maatregelen te implementeren om uw weerbaarheid te verhogen.

Een groot deel van de maatschappij werkt steeds meer vanuit huis, mede als gevolg van de CO- VID19-pandemie. Thuiswerken op deze grote schaal is mogelijk dankzij alle technologische middelen die we tot onze beschikking hebben. We lijken tegelijkertijd de risico’s die gepaard gaan met de steeds verdere integratie van technologie in ons leven nogal eens te vergeten.

Recent onderzoek toont aan dat nog steeds 43% van de ondernemers denkt dat zijn of haar bedrijf niet interessant is voor cybercriminelen. Het duurt gemiddeld 191 dagen voordat een organisatie ontdekt dat zij slachtoffer is van een cyberaanval. Waar hackers inmiddels bedrijfsmatig als professionals precisieaanvallen uitvoeren op organisaties, staat bij deze organisaties de digitale weerbaarheid tegen dit soort aanvallen amper op de agenda.

Onze Security & Privacy dienstverlening biedt drie producten:

  • Volwassenheidsonderzoek informatiebeveiliging – Op basis van de ‘code voor informatiebeveiliging’ voeren wij een integraal onderzoek uit naar de volwassenheid van de beveiliging van uw informatie- huishouding. Het resultaat is een glasheldere rapportage met concrete acties om uw informatie- beveiliging naar het gewenste niveau te brengen.
  • Kwetsbaarheidsscan cyberrisico’s – Een uitgebreide scan naar organisatorische, procesmatige en technische kwetsbaarheden ten aanzien van cyberrisico’s. Deze scan gaat vaak gepaard met een bewustwordings- campagne of penetratie-test. Hierbij werken wij samen met geselecteerde partners.
  • Privacy-scan – Aan de hand van richtlijnen rondom privacy, zoals bijvoorbeeld het privacy control framework, lichten wij uw organisatie en/of specifieke verwerkingen binnen uw organisatie door en helpen wij waar nodig verbeteringen door te voeren. Het resultaat is een glasheldere rapportage met concrete verbeter- acties en een beschrijving van de zaken die u al in lijn met de AVG doet, zodat u dit kunt toelichten aan belanghebbenden.

Technogratie ziet het als haar verantwoordelijkheid de digitale weerbaarheid van organisaties te vergroten. Wij helpen organisaties hun technologische en organisatorische kwetsbaarheden in kaart te brengen om vervolgens passende maatregelen te implementeren. Met slimme en doeltreffende maatregelen, die de organisatie zo min mogelijk belasten, zijn digitale dreigingen zoals cyberrisico’s goed te reduceren. Bovendien vereist wet- en regelgeving dit bij organisaties die boven- gemiddeld veel persoonsgegevens verwerken.

Bent u onzeker over de mate waarin uw organisatie is beschermd tegen digitale dreigingen of bent u reeds slachtoffer van een cyberaanval? Wellicht wilt u uw organisatie beter beveiligen of vereist wet- en regelgeving dat u uw informatiehuishouding passend beveiligt? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag.