Assurance & Certificering

Regie op en beheersing van uitbestede IT-diensten en -processen

Zoekt u een manier om de kwaliteit die uw organisatie levert aan te tonen op een efficiënte manier die past bij uw organisatie? Organisaties krijgen steeds vaker te horen dat ze niet mee kunnen dingen in een aanbesteding, omdat ze bijvoorbeeld geen ISO-certificaat kunnen voorleggen. Hierbij is vaak ook vraag naar branche-specifieke varianten zoals de BIO, NEN7510 of ISAE-verklaring. Technogratie helpt organisaties bij het rapporteren over hun interne IT-beheersing en informatiebeveiliging.

IT-diensten en -processen worden meer en meer in uitbestede vorm of als ‘cloud-dienst’ door organisaties afgenomen. Ook wisselen organisaties steeds vaker gevoelige gegevens in digitale vorm uit. Daardoor neemt de behoefte aan inzicht en zekerheid over de kwaliteit van de IT-beheersing en informatiebeveiliging, van organisaties die deze diensten leveren, fors toe. ISO-certificaten en assurance-verklaringen bieden dit inzicht.

Technogratie heeft ruime ervaring met IT-assurance en IT-certificering. We zijn ervan overtuigd dat een certificaat of verklaring niet alleen helpt om (nieuwe) klanten te binden, maar vooral de kwaliteit van de IT-beheersing verbetert op een manier die past bij uw organisatie.

Onze Assurance & Certificering dienstverlening biedt de volgende producten:

  • ISO 27001 verbeterplan – implementatie informatiebeveiliging (ISMS).
  • ISO 27701 verbeterplan – implementatie privacy en AVG (PIMS).

Wij leggen u in heldere taal uit wat elk type certificaat of verklaring inhoudt en welke het beste bij u past en/of aansluit op de behoefte van uw klanten. Daarna volgt het toetsen van de afgesproken onderdelen.

Technogratie biedt meerwaarde door, naast aan te geven op welke punten een organisatie niet voldoet aan de norm, ook concrete oplossings- richtingen te geven om verbeterpunten op een praktische manier door te voeren.

Voor een aantal branches zijn, door bijvoorbeeld toezichthouders, specifieke producten vereist. Wij helpen organisaties ook met deze specifieke varianten zoals NEN7510, BIO, DigiD, ENSIA, VIPP en DPIA.

Wilt u de kwaliteit die uw organisatie levert aantonen op een efficiënte manier die past bij uw organisatie? Of bent u op zoek naar een adviseur die helderheid schept in een wirwar van terminologie van certificeringen en verklaringen die aan u gevraagd worden? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.