Dienstverlening

Mijn bedrijf heet: Technogratie, grip op integratie van technologische innovatie. Mijn product/dienst heeft altijd tot doel dat ik een bedrijf help meer grip te krijgen op de integratie (het toepassen) van technologische innovatie. Ik noem dit bewust ‘technologische innovatie’ en niet ‘IT’, omdat IT impliceert dat dit een op zichzelf staand object is binnen een organisatie. Mensen hebben vaak een hele vooringenomen perceptie bij IT en de mensen die op die afdeling werken.

Technologie innovatie gaat wat mij betreft veel verder. Het gaat om het integreren van IT in de bedrijfsvoering, waardoor deze effectiever en/of efficiënter wordt: meer kunnen realiseren met minder inspanning.

Mijn dienstverlening kan in dit verband onderscheiden worden tussen: advies, audit en implementatie:

  • Advies is het formuleren van concrete maatregelen die bijdragen aan het verkrijgen van (meer) grip op technologische innovatie.
  • Audit is het onderzoeken, vaststellen en beoordelen van de huidige situatie.
  • Implementatie is het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van passende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning in (project)organisaties en/of het geven van presentaties/trainingen.