Project Control

Pre- en Post- implementatie-audit en Quality Assurance op IT-projecten

Software-implementatietrajecten lijken net bouwprojecten. Ze zijn duur, kennen een lange doorlooptijd, bestaan uit veel betrokken partijen en zijn daardoor lastig aan te sturen.

IT-projecten en software-implementatietrajecten in het bijzonder, zijn vaak goed te vergelijken met het bouwen van een huis. De toekomstige bewoner geeft de aannemer een budget en zegt: “Bouw maar een huis, jullie hebben er ervaring mee, dus ik verwacht een goed resultaat.”

In de bouw hebben we normaal gesproken een bestek en bouwtekeningen die duidelijk omschrijven wat de bedoeling is. Bij software-implementaties is deze duidelijkheid er vaak niet. De leiding van de organisatie heeft een bepaald beeld over wat de nieuwe software moet bijdragen aan de organisatie, maar heeft geen idee wat ervoor nodig is om dat beeld in werkelijkheid te realiseren. Ook wordt er vaak verder gebouwd op een bestaande architectuur. Het is onze ervaring dat een fundering in IT sneller verouderd is dan een fundament in de bouw.

Onze Project Control dienstverlening biedt twee producten:

  • Pre- en Post-implementatie-audits – De pre-implementatie-audit is een ‘gereedheid-onderzoek’ voordat u van start gaat. De post-implementatie-audit is een onderzoek achteraf na een mislukte implementatie. Het resultaat van beide audits is een klip-en-klare analyse met panklare acties om de geplande (her-)implementatie te laten slagen.
  • Quality Assurance – Vanuit de rol van ‘projectgeweten’ begeleiden wij organisaties succesvol naar de eindstreep van het implementatietraject. Geen vage en conceptuele verhandelingen, maar concrete begeleiding bij uw implementatie.

Doelstellingen ontbreken vaak of zijn onvoldoende duidelijk. Dit bemoeilijkt besluitvorming vooraf en tijdens het implementatietraject. De scope van het project gaat daardoor schuiven. De leverancier probeert de regie te pakken, wat als hinderlijk wordt ervaren door de gebruikersorganisatie. De absorptiecapaciteit en veranderbereidheid van de organisatie nemen af. Het is wachten tot het project tot stilstand komt.

Technogratie heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van organisaties bij software-implementatietrajecten en daaraan gerelateerde IT-projecten en verandertrajecten. Wij zetten onze expertise in voor onze opdrachtgevers, veelal vanuit de rol als ‘projectgeweten’.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid dat het project zó wordt georganiseerd en geleid dat de beoogde doelen van onze opdracht- gever daadwerkelijk worden gerealiseerd. Staat u aan de vooravond van een software-implementatie of een andere ingrijpende verandering in uw applicatielandschap? Of heeft u net een mislukte implementatie achter de rug en wilt u het deze keer graag goed doen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.