Audit Innovation

Financial-audit en IT-audit samen sterker dan één alleen

Zowel in de opleiding als ook in de praktijk leven accountants en IT-auditors verdraagzaam naast elkaar. Onder de noemer ‘audit-integration’ worden al jaren verwoede pogingen gedaan beide professies beter met elkaar te laten samenwerken. Technogratie is erin geslaagd beide vakgebieden succesvol te verenigen.

Door de steeds hogere graad van automatisering in de bedrijfsvoering van organisaties, is het logisch dat ook de interne beheersing van organisaties steeds verder wordt geautomatiseerd.

Terwijl bedrijven hun administratieve organisatie en interne beheersing steeds verder automatiseren, houden veel accountantskantoren nog stoïcijns vast aan gegevensgerichte deel- waarnemingen en steekproeven om voldoende zekerheid te verkrijgen over de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording en de continuïteit van organisaties.

Deze klassieke ‘om-de-computer-heen’ controle- aanpak is in de huidige tijd niet meer houdbaar en zeker niet toekomstbestendig. Bovendien zien organisaties steeds minder meerwaarde in de dienstverlening van hun accountant. Dat moet en kan echt anders!

Onze Audit Innovation dienstverlening biedt vier producten:

  • Auditing – Als onderdeel van de controleaanpak dragen we zorg voor de integratie van geautomatiseerde beheersmaatregelen en het vaktechnisch verantwoord testen en vastleggen van de IT-beheersing.
  • Analytics – Met behulp van de juiste tools, kennis en kunde ondersteunen wij samenstel- en controle-accountants bij het op orde krijgen van de informatievoorziening, waardoor met minder werk meer zekerheid wordt verkregen.
  • Advies – Als resultaat van de audit- en analytics werkzaamheden rapporteren wij, concreet en toepasbaar, onze observaties en de daarbij horende aanbevelingen die uw klant daadwerkelijk verder helpen op het gebied van IT-beheersing.
  • Academy – Ons cursus- en trainings- aanbod dat erop gericht is het kennisniveau van accountants, ten aanzien van IT-beheersing, op een hoger niveau te krijgen.

IT-auditors en financial-auditors leven bij Technogratie niet langer naast elkaar maar met elkaar. Hierdoor worden ‘IT’ en ‘beheersing’ niet langer als op zichzelf staande onderwerpen behandeld tijdens de controle, maar als één ‘IT-beheersing’. Zo zijn wij in staat beter aan te sluiten op de geautomatiseerde interne beheersing van onze klanten, dat resulteert in meer beheersing vooraf en minder controle achteraf.

Heeft u een accountantskantoor of bent u werkzaam bij een accountantskantoor waar IT nog niet een geïntegreerd onderdeel is van de dienstverlening bij uw klanten? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.