Organisatie

Mijn naam is Jeroen Kuper. Vanuit mijn bedrijf Technogratie help ik organisaties door middel van audits, advisering en ondersteuning bij de integratie van technologische innovaties. Ik help organisaties niet met vage conceptuele vergezichten, maar met concrete en heldere acties die daadwerkelijk bijdragen aan de vereiste/gewenste verandering.
Mijn expertise-gebieden zijn onder andere IT-strategy, IT-architecture, IT-governance, outsourcing, cybercrime, security, privacy en analytics.

Ik ben gespecialiseerd in het oplossen van complexe vraagstukken op het snijvlak van business en IT. Ook hierbij gaat de metaforische vergelijking vaak op dat de business van mars komt en de IT-organisatie van venus, of misschien eerder andersom. Het is mijn kwaliteit dat ik beide talen goed spreek en daardoor de kloof tussen business en IT weet te verkleinen.

Ik beschik over kwaliteiten op de inhoud alsook op sociaal vlak, waardoor ik in staat ben organisaties daadwerkelijk te helpen veranderen in de goede richting. De trigger voor deze trajecten is vaak IT, maar de verandering moet vrijwel altijd worden gerealiseerd in de organisatie zelf. IT is puur een middel, nooit een doel, en zeker nooit de plek waar verandering daadwerkelijk effect heeft.

Verandering gaat gepaard met confrontatie en weerstand. Te weinig confrontatie, en er verandert niets. Te veel confrontatie, en je staat buiten. De dunne lijn daartussen is het optimum van de goede adviseur die in staat is daadwerkelijk verandering te realiseren.
Mijn rapporten belanden nooit in de la, maar dienen als fundament voor de veranderingen die een organisatie moet doormaken om toekomstbestendig te worden ten aanzien van technologische innovaties, zodat organisaties in staat zijn de kansen van innovatie te benutten en de risico’s daarvan te mitigeren: wel de voordelen, maar niet de nadelen.