Business ICT alignment: de strategic fit van een informatiearchitectuur in relatie tot de CIAA audit kwaliteitsaspecten

Vrije Universiteit Gepubliceerd op 25 mei 2022

Het beoogde doel of resultaat van dit onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheid of mogelijkheden om in een informatiearchitectuur invulling te geven aan de kwaliteitsaspecten van een informatievoorziening en de mogelijk ondersteunende rol van het negenvlaksmodel bij dit proces.
Als zou blijken dat dit mogelijk is, zou dit een verrijking betekenen van het negenvlaksmodel en daardoor de toepasbaarheid ervan vergroten binnen het auditvakgebied, door handvatten te bieden om invulling te geven aan en te sturen op kwaliteit.